Hoe bewaken wij jouw privacy en die van je partner?

 1. Enkel een derde persoon, met wie we een schriftelijke privacy-overeenkomst sloten, krijgt toegang tot de persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres, eventueel telefoonnummer) van jou en je partner. De onderzoekers zelf krijgen een geanonimiseerd bestand waardoor ze op geen enkele manier een persoon nog kunnen identificeren.
   
 2. In geen geval kunnen individuen de gegevens van hun partner inkijken. Natuurlijk communiceren de onderzoekers op geen enkele manier de gegevens van de ene partner aan de andere.
   
 3. Onderzoeksgegevens worden bewaard op een beveiligde server van de Universiteit Gent.
   
 4. De ethische commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent keurde dit onderzoek goed op basis van strikte criteria. Lees meer
   
 5. We dienden een aangifte in bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze ‘privacy commissie’ zorgt ervoor dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Lees meer
 
Heb je toch nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar elkerelatietelt@ugent.be
 
Ja, ik wil de vragenlijst invullen
Copyright © 2019 | Privacy
Universiteit Gent